• Sposób płatności

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.


2. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Płatności online umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z najpopularniejszych polskich banków.


3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.


4. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.